Privacy Policy

1. INTRODUCTIE

Deze privacyverklaring geeft u informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van onze site www.memobottle.nl

Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 13 jaar. memobottle is de gegevensbeheerder en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (in deze privacyverklaring ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ genoemd).

Contactgegevens

Fashionworks Benelux B.V.

Binnendelta 1W

1261 WZ Blaricum

service@fashionworks.eu

KvK: 73169110

BTW: NL859383465B01

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U, VOOR WELK DOEL EN OP WELKE GROND WIJ VERWERKEN HET

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens.

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verwerken:

Communicatiegegevens die alle communicatie omvatten die u naar ons verzendt, hetzij via het contactformulier op onze website, via e-mail, sms, berichten op sociale media, berichten op sociale media of andere communicatie die u ons stuurt. Wij verwerken deze gegevens met het oog op de communicatie met u, voor het bijhouden van gegevens en voor het instellen, nastreven of verdedigen van juridische claims. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen die in dit geval zijn om te reageren op aan ons verzonden mededelingen, om gegevens bij te houden en om juridische claims te vestigen, na te streven of te verdedigen.

Klantgegevens die gegevens bevatten met betrekking tot aankopen van goederen en / of diensten zoals uw naam, titel, factuuradres, e-mailadres van afleveradres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens en uw kaartgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de door u gekochte goederen en / of diensten te leveren en om dergelijke transacties bij te houden. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen op uw verzoek om een ​​dergelijk contract aan te gaan. Gebruikersgegevens die gegevens bevatten over hoe u onze website en alle online services gebruikt samen met alle gegevens die u publiceert voor publicatie op onze website of via andere online services. We verwerken deze gegevens om onze website te beheren en ervoor te zorgen dat relevante inhoud aan u wordt verstrekt, om de veiligheid van onze website te waarborgen, om back-ups van onze website en / of databases te onderhouden en om publicatie en administratie van onze website, andere online diensten mogelijk te maken en zaken. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen die ons in dit geval in staat moeten stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren. We kunnen klantgegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren (inclusief Facebook-advertenties of andere display-advertenties) en om de effectiviteit van de advertenties die we u aanbieden te meten of te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn legitieme belangen, namelijk onze onderneming laten groeien. We kunnen dergelijke gegevens ook gebruiken om andere marketingcommunicatie naar u te verzenden. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is toestemming of legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Gevoelige data

We verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die gegevens bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. We verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

3. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

We kunnen gegevens over u verzamelen door u de gegevens rechtstreeks aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen terwijl u onze website gebruikt met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën.

4. MARKETINGCOMMUNICATIE

Onze wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens om u marketingcommunicatie te sturen, is uw toestemming of onze legitieme belangen. Voordat we uw persoonlijke gegevens delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, krijgen we uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ons of derden vragen om u te allen tijde te stoppen met het sturen van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat naar u is verzonden of OF door ons op elk gewenst moment een e-mail te sturen via service@fashionworks.eu.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, is deze opt-out niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen, garantieregistraties, enz.

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de hieronder genoemde partijen:

  • Serviceproviders die IT- en systeembeheerdiensten leveren.
  • Professionele adviseurs waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars Overheidsinstanties die ons verplichten om verwerkingsactiviteiten te melden.
  • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen.

We eisen van alle derde partijen aan wie we uw gegevens doorgeven de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en deze in overeenstemming met de wet te behandelen. We staan ​​dergelijke derden alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

We zijn onderworpen aan de bepalingen van de Algemene voorschriften voor gegevensbescherming die uw persoonlijke gegevens beschermen. Wanneer we uw gegevens overdragen aan derden buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat er bepaalde waarborgen zijn om een ​​vergelijkbare mate van beveiliging voor uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Als zodanig:

  • We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen naar landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als een adequaat beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens door; of
  • Als we in de VS gevestigde providers gebruiken die deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild, kunnen we gegevens aan hen overdragen, aangezien zij vergelijkbare waarborgen hebben; of
  • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken die buiten de EER zijn gevestigd, kunnen we specifieke contracten of gedragscodes of certificeringsmechanismen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.

Als geen van de bovenstaande waarborgen beschikbaar is, kunnen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de specifieke overdracht. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend zonder toestemming. We geven ook toegang tot uw persoonlijke gegevens alleen aan die werknemers en partners die een zakelijke behoefte hebben om dergelijke gegevens te kennen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies verwerken en ze moeten deze vertrouwelijk houden.

We hebben procedures om om te gaan met vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

8. BEWARING VAN GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen van de juiste tijd om de gegevens te bewaren, kijken we naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, het potentiële risico van schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, als deze op andere manieren en wettelijke vereisten kunnen worden bereikt.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat we basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële en transactiegegevens) bewaren gedurende zes jaar nadat ze niet langer klant zijn.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.